Izpiti iz angleškega jezika navadno preverjajo štiri glavne sposobnosti – branje, pisanje, poslušanje in govorjenje. Svojemu otroku lahko pri pripravi pomagate, saj bo z vašo pomočjo in nekaj vajami k izpitu YLE (Cambridge English: Young Learners) pristopil bolj samozavestno.

Branje besedila iz realnega življenja

Otrok bo moral prebrati besedilo iz realnega življenja (npr. recept, oglas, navodilo). Otroka spodbujajte, da čim več bere v angleščini (lahko stripe, pravljice, kratke zgodbe), z njim pa si poglejte tudi najrazličnejše tipe besedil.

Pisanje pisma

Zelo pogosta naloga v pisnem delu je pisanje pisma. Otrok naj doma vadi, lahko piše vam, še bolje pa je, če mu poiščete dopisovalca (v najboljšem primeru maternega govorca angleščine), naj bo to sorodnik ali nekdo, ki ga najdete prek spletnih strani (pri tem poskrbite za varnost!).

Poslušanje

Tipi nalog:

  • Med danimi odgovori izberi pravega:

What sound does a cat make

A mew

B hiss

C quack

D moo

  • Zapolni vrzeli:

Minka likes to __________ cake.

  • Poveži levi in desni stolpec:

happy                     afraid

brave                     sad

Na internetu lahko poiščete primerne naloge za vajo.

Govor

Z otrokom se pogovarjajte, kako mu je minil dan (What did you do today?), ali o stvareh, ki jih rad počne, saj bo na podobna vprašanja odgovarjal na izpitu.

Vadite črkovanje (naj črkuje svoje ime, ime prijatelja itn.).

Poiščite sliko ali naj sliko poišče sam in jo opiše.

Tudi na Lingulinih otroških tečajih otroke pripravljamo, da brez težav opravijo izpit Starters, Movers ali Flyers.