Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo o tem, kaj je prav. Katero obliko bi izbrali?

 • He wrote to me/me.

Kliknite za pravilen odgovor.

Kadar se dejanje glagola nanaša na neko osebo, uporabimo osebni zaimek (me, you, him, her, us, you, them)

 • I always say it to him that he has to work harder.
 • She ran to him.
 • She sent me the letter.

Če gre za dejanje brez vpliva na neko drugo osebo, zaimek ni potreben.

 • I write every day. I never send letters.
 • I haven’t seen you for/since ages.
 • Kliknite za pravilen odgovor.

  For se uporablja, ko merimo čas, kako dolgo že nekaj traja:

  • He has been learning English for 10 years.
  • She has been working here for 2 months.

  Since uporabimo pred določenim obdobjem ali dogodkom v preteklosti.

  • I have known him since my childhood.
  • We have been working here since 2009.
  • John hasn’t seen Jane since they broke up.
  • I always go to work on/by foot.

  Kliknite za pravilen odgovor.

  Za različne oblike prevoze se uporablja predlog by (by train/car/plane/bus), če gremo peš, pa uporabimo predlog on (on foot).

  • She is married to/with a doctor.

  Kliknite za pravilen odgovor.

  Čeprav v slovenščini rečemo, da smo poročeni z nekom, se v angleščini uporablja predlog to.

  • Were you speaking to/with your mother on the phone?

  Kliknite za pravilen odgovor.

  Čeprav v slovenščini govorimo z nekom, uporabimo v angleščini predlog to.

  Naredite vajo v Virtualni Linguli.