Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav almost ali nearly?

My English is _______ perfect.

Kliknite za pravilen odgovor.

Med almost in nearly ni velike razlike; oba izraza pomenita skoraj.

  • It’s almost/nearly 10 o’clock.
  • You are almost/nearly there. 
  • Almost/Nearly all my friends came to my party.

Vendar bodite previdni pri zanikanju!

Almost nobody came to my party.

Nearly nobody came to the party.

Almost lahko stoji pred nikalnimi zaimki: never, nobody, no-one, nothing, nowhere, no, medtem ko namesto nearly uporabimo hardly (hardly anybody, ever, any-one, anywhere).

Hardly anybody came to my party.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.