Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo o podrobnostih. Katero besedo boste uporabili?

  • The _____ to my office takes an hour.

Kliknite za pravilen odgovor.

Journey pomeni ponavadi daljše potovanje od točke A do točke B.

  • The journey takes 3 hours by plane, or 28 hours by bus.
  • He made the 200 mile journey by bike.
  • We went on a _____ Paris.

Kliknite za pravilen odgovor.

Trip pomeni potovanje s povratkom, ponavadi krajše razdalje in za manj časa.

  • You’re back from vacation! How was your trip?
  • I went on business trips to Switzerland and Germany last month.

Utrdite svoje znanje in naredite vajo.