Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Boste uporabili look, see ali watch?

  • Let’s _____ a film tonight.
Kliknite za pravilen odgovor.
Glagol watch pomeni gledati in se uporablja, ko nekaj gledamo prostovoljno, z namenom, npr.: televizijo, predstavo, film, … (watch a film / show / TV / people walking by). Ker gre za trajajočo dejavnost, se glagol watch večinoma uporablja v continuous obliki.

  • I was watching TV yesterday.
  • I am watching a film.
  • Please _____ at the camera.
Kliknite za pravilen odgovor.
Glagol look pomeni pogledati nekaj prostovoljno, z namenom, in se velikokrat porablja v continuous obliki ali velelniku in mu sledi predlog at.

  • What are you looking at?
  • Look at this picture!
  • I can’t _____ anything on the screen.
Kliknite za pravilen odgovor.
Glagol see pomeni videti. Gre za dejanje, ki poteka neprostovoljno, spontano in se nikoli ne uporablja v continuous obliki.

  • Can you see that cloud?
  • Have you seen that film?

Naredite še vajo v Vitualni Linguli.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, slovnico vas učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.