Učenje angleščine se pogosto zatakne pri pravilni rabi fraznih glagolov oz phrasal verbs. Bi znali uporabiti pravilnega?

Katera oblika je pravilna?

  1. Look this sentence.
  2. Look at this sentence.

Kliknite za pravilen odgovor.
Ko nekaj gledamo, uporabimo frazo to look at.

Primer: I like looking at your smile.

Glagol look uporabimo z različnimi predlogi, s katerimi tvori frazne glagole: at, for, up, down, out, into, forward...

Znate izbrati pravilni predlog v naslednjih primerih?

  1. If you do not know what a word means, look it ____ in a dictionary.

Kliknite za pravilen odgovor.
to look up – poiskati informacijo, preveriti nekaj
  1. She always looked _____ _____ her father as he was the smartest person she knew.

Kliknite za pravilen odgovor.
to look up to – občudovati
  1. Could you please look _____ my fish while I am on holiday?

Kliknite za pravilen odgovor.
to look after – paziti na, skrbeti za
  1. I am looking _____ my glasses. Have you seen them anywhere?

Kliknite za pravilen odgovor.
to look for: iskati nekaj
  1. Look _____. That rock is about to fall.

Kliknite za pravilen odgovor.
to look out – paziti, biti pozoren
  1. I am really looking ______ _____ Christmas. It is going to be wonderful.

Kliknite za pravilen odgovor.
to look forward to – veseliti se nečesa