Tečaj angleščine je pogosto priložnost za pogovor o tem, katera angleščina je prava angleščina. Britanci so v času kolonizacije angleščino razširili na več območij sveta, kjer se je jezik razvijal po svoje znotraj novih meja. Danes poznamo več različic angleščine, od britanske do južnoafriške. Govorci angleščine se venomer soočamo z vprašanjem, katero različico angleščine uporabljati.

Prava le Queen’s English?

Zagovorniki tradicionalnega pristopa trdijo, da je prava angleščina le tista, ki izvira iz Anglije in jo danes imenujemo Queen’s English. Spet drugi so mnenja, da je vsaka angleščina prava angleščina, le da je govorec pri njej dosleden. Torej, če se govorec odloči uporabljati ameriško angleščino, bo za pločnik, na primer, vedno uporabljal besedo sidewalk in ne pavement, kot ga imenujejo v britanski angleščini.

Boste rekli sidewalk ali pavement?

Sidewalk ali pavement?

Sidewalk ali pavement?

Veliko vlogo pri izbiri angleščine ima naš stik z angleščino. Če imamo poslovne partnerje v Ameriki, bomo od njih najverjetneje prevzeli besede v ameriški angleščini. Če imamo prijatelje v Južnoafriški republiki, bo naš besednjak bogatejši za nove besede, ki jih v drugih različicah angleščine nismo nikoli zasledili, npr. bakkie (am. angl. pick up, slov. dostavno vozilo).

Na voljo imamo torej pestro izbiro različic angleščine. Priporočljivo je, da smo pri uporabi izbrane različice dosledni, a seznanjeni moramo biti tudi s preostalimi variantami.

Na tečaju angleščine se lahko učite britansko ali ameriško angleščino.

Prisluhnite izgovorjavi besed sidewalk, pavement, bakkie in pickup.