Boste rekli economic ali economical?

1. Hybrid cars are very __________.

Pravilen odgovor.
Hybrid cars are very economical.
  • Economical je pridevnik, ki pomeni ekonomičen, varčen, gospodaren: economical car / person /use of something – John is a very economical person. He always buys things on sales.

2. The __________ forecast for the next year is promising.

Pravilen odgovor.
The economic forecast for the next year is promising.
  • Economic je pridevnik, ki pomeni gospodarski, ekonomski: economic system / downturn / aid – In the last few years the country has undergone a lot of economic development.

V angleščini je kar nekaj sorodnih pridevnikov, ki se razlikujejo po končnici –ic ali –ical in imajo popolnoma drugačen pomen.

Boste rekli classic ali classical?

My favourite __________ music composer is Vivaldi.

Pravilen odgovor.
My favourite classical music composer is Vivaldi.
  • Classical pomeni klasičen, ki izvira iz obdobja klasike ali antične Grčije in Rima: Greek and Latin are classical languages.
  • Classic pomeni klasičen, visoke kvalitete: A BMW is a classic car.

Boste rekli comic ali comical?

Robin Williams was an excellent __________ actor.

Pravilen odgovor.
Robin Williams was an excellent comic actor.
  • Comic pomeni komičen, ki izvira iz komedije: A comic opera is generally of spoken dialogue, and usually has a happy ending.
  • Comical pomeni smešen: She had a comical expression on her face.
Naredite vajo v Virtualni Linguli.