Boste uporabili besedo holiday ali vacation?

  • I will take _____ this February.
  • Do you have any plans for winter _____?
Kliknite za pravilen odgovor.
  • I will take a vacation this February.
  • Do you have any plans for winter holidays?

Vacation ameriška beseda za počitnice, dopust. Ima več pomenov.

  • šolske počitnice

We have exams right after spring vacation.

  • letni dopust – dela prosti dnevi

I’m to busy at work to take vacation now.

  • počitnice, ko nekam odpotujemo

We always spend our summer vacation by the sea.

Holiday se uporablja tako v ameriški kot britanski angleščini. V obeh pomeni praznik, dela prost dan.

January 1st is a national holiday in most countries around the world.

  • V britanski angleščini pa pomeni tudi počitnice ali dopust.

We went camping for our last holiday.