Boste šli na delo ali v službo? Ali veste, kdaj uporabiti besedo job in kdaj work?

I’m busy – I have a lot of _____.

I’m busy – I have a lot of _____.

1.  I go to _____ by car.

Pravilen odgovor:

I go to work by car.

Zamenjevanje besed job in work je zagotovo ena najbolj pogostih napak slovenskih govorcev angleščine. Večkrat slišimo: I go to job/I start my job/I finish my job …, ker v slovenščini gremo v službo in le redko rečemo, da gremo na delo. A v angleščini je to napačno, ker se odpravljamo na delo.

I start work at 7 o’clock.

I usually finish work at 5pm.

2. I got a _____ as a fashion designer at Lucas.

Pravilen odgovor:

I got a job as a fashion designer at Lucas.

Z besedo job označimo svoje delovno mesto, poklic, s katerim si služimo kruh – računovodja, zidar, učitelj …

I found a really good job as a sales manager at Vodafone.

I’m looking for a new job.

3. I’m busy – I have a lot of _____.

Pravilen odgovor:

I’m busy – I have a lot of work.

Beseda work ima mnogo širši pomen, saj se lahko nanaša na kakršnokoli delo, ki ga opravljamo, in ne le na našo službo.

My work is very exciting.

Have you done any work today?

Naredite vajo v Virtualni Linguli.