Angleščina je zelo »vljuden jezik« in beseda please je zelo pogosta.

  • Could you open the door, please?
  • Would you like some beer? Yes, please.

Biti pa moramo previdni, da je ne uporabljamo v situacijah, za katere obstajajo ustreznejše fraze.

Katero frazo bi uporabili v situaciji, ko ne slišite dobro?

  • Could you open the window, please?
  • _________________________ ? What did you say?

a) Please?           b) I beg your pardon?

Pravilen odgovor.
I beg your pardon? What did you say?

Kadar preverjamo, kaj je kdo dejal, ne smemo dobesedno prevajati iz slovenščine, kjer rečemo prosim, ampak uporabimo frazo I beg your pardon.

I beg your pardon?

Fraza I beg your pardon pa ni vedno ustrezen prevod za prosim, saj se lahko uporablja v več situacijah:

  • kadar nekoga, medtem ko govori, prekinemo z vprašanjem: I beg your pardon, but haven’t we met already?
  • kadar se nekomu opravičimo: I beg your pardon, I didn’t see your foot there.