winningUčenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Kako je prav – any one ali anyone?

_________ can win the lottery.

_________ of you can win the lottery.

Kadar besedo anyone pišemo skupaj, ta pomeni kdorkoli.

  • Anyone can win the lottery.

Kadar besedo any one pišemo narazen, pomeni kdorkoli izmed določene omenjene množice.

  • Any one of you can win the lottery.

Rešite še vajo z anyone in any one.