Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Bo prav beside ali besides?

  • Nobody beside/besides me and my sister knows the password.
  • The house is located right beside/besides a lake.
  • I can’t afford this book. Beside/besides, I don’t like the print.

Preizkusite svoje znanje in rešite vajo v Virtualni Linguli.

Where is the house located, beside or besides the lake?

Where is the house located, beside or besides the lake?

Besides je predlog, ki označuje dodajanje in pomeni »poleg«.

Nobody besides me and my sister knows the password.

Besides se uporablja tudi kot prislov v pomenu »sploh pa«.

I can’t afford this book. Besides, I don’t like the print. 

Beside je predlog, ki označuje položaj in pomeni »poleg, zraven«.

The company was built right beside a lake.