Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav beside ali besides?

Katera oblika je pravilna?

  • Nobody beside/besides me and my sister knows the password.
  • The house is located right beside/besides a lake.
  • I can’t afford this book. Beside/besides, I don’t like the print.
Where is the house located, beside or besides the lake?

Where is the house located, beside or besides the lake?

Kliknite za pravilen odgovor.
  • Nobody besides me and my sister knows the password.
  • The house is located right beside a lake.
  • I can’t afford this book. Besides, I don’t like the print.

Besides je predlog, ki označuje dodajanje in pomeni »poleg«.

Nobody besides me and my sister knows the password.

Besides se uporablja tudi kot prislov v pomenu »sploh pa«.

I can’t afford this book. Besides, I don’t like the print. 

Beside je predlog, ki označuje položaj in pomeni »poleg, zraven«.

The company was built right beside a lake.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Preizkusite svoje znanje in rešite vajo v Virtualni Linguli.