Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Kdaj boste rekli fewer in kdaj less? Izberite pravilni pridevnik.

  • It’s true they pay me fewer/less money, but I also work fewer/less hours.

Pravilno: It’s true they pay me less money, but I also work fewer hours.

Fewer je stopnjevalna oblika pridevnika few, ki se uporablja za števne samostalnike v množini (npr: fewer houses, people, dogs, students, children, times, places…).

Primer: I know few people, but you know fewer people than I do.

Less je stopnjevalna oblika pridevnika little, ki se uporablja za neštevne samostalnike (npr: less moneyair, time, music, rain, information…).

Primer: We had little snow last year and I hope even less snow falls this year.