Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Katera oblika je prava?

He’s gone to the USA three times already.

He’s been to the USA three times already.

Pravilno: ‘s been

Razlaga:

»Has gone/have gone» uporabljamo, kadar je nekdo nekam šel in se še ni vrnil.

He’s gone to lunch. He should be back soon.

»Have been/has been« pa označuje neko izkušnjo, na primer, kje je nekdo že bil v svojem življenju.

He’s been to the USA many times.