Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav in spite of, despite ali although

  • We enjoyed our holiday in spite of the rain.
  • We enjoyed our holiday despite the rain.
  • We enjoyed our holiday although it rained.

Kakšna je razlika med besedami despite, in spite of  in although?

1.  In spite of  in despite sta predloga, ki pomenita kljub/navkljub. Za njima lahko stoji samostalnik ali  glagolnik v -ing obliki ali odvisni stavek ki se začne z veznikom that.

  • We enjoyed our last holiday in spite of/despite the rain.
  • In spite of/Despite having all the necessary qualifications, the company didn’t offer me the job.
  • In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

In spite of in despite se razlikujeta le v tem, da besedi in spite sledi predlog of.

2. Beseda although pomeni čeprav in je veznik, ki povezuje dva stavka. Vedno mu sledita samostalnik in glagol.

  • We enjoyed our last holiday, although it rained every day.
  • Although he doesn’t agree, I’m determined to continue my singing career.
  • Although I have all the necessary qualifications, the company didn’t offer me the job.

Bi znali besede despite, in spite of  in although uporabiti v stavku? Naredite vajo v Virtualni Linguli.