Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav misspell ali mispell?

Pravilno: misspell. Poglejmo si še nekaj primerov …

These trousers are loose/lose.                        Great Britain is larger than/then Ireland.

img-thinguk-s

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilno: These trousers are loose.                        Pravilno: Great Britain is larger than Ireland.

What’s the weather/whether forecast for this week?

images

 

 

 

 

Pravilno: What’s the weather forecast for this week?

Preberite še razlago:
Loose je pridevnik in pomeni ohlapen, lose pa glagol in pomeni izgubiti. Razlika je tudi v izgovorjavi. Loose se izgovori s črko ‘s’ na koncu: /luːs/, medtem ko se lose izgovori s črko ‘z’ na koncu /luːz/.

Primera:
1. Don’t lose the keys.

2. These loose trousers are really comfortable.

Then je prislov, ki pomeni potem. Than je veznik, ki nakazuje primerjavo med dvema stvarema in pomeni kot. Then se izgovori nekoliko širše /ðen/, than pa nekoliko ožje /ðən/.

Primera:
1. I got up, had breakfast and then went to work.

2. I speak English better than you.

Weather pomeni vreme, whether pa je veznik, ki pomeni če. Obe besedi se izgovorita /weðə(r)/.

Primera:
1. Do you know whether he is coming to the party?

2. According to the weather forecast it will snow tomorrow.

Preverite svoje znanje črkovanja v Virtualni Linguli.