Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Katero obliko boste izbrali?

1. I was never allowed to drive __________ car.
a) my father’s   b) fathers   c) fathers’

Kliknite za pravilni odgovor.

I was never allowed to drive my father’s car.

Edninskemu samostalniku dodamo ‘s: my father’s car, Jane’s brother, school’s principle

Boste rekli father's, fathers ali fathers' car?

Boste rekli father’s, fathers ali fathers’ car?

2. I lived in my __________ house for 10 years.
a) parent’s   b) parents’   c) parents

Kliknite za pravilni odgovor.

I lived in my parents’ house for 10 years.

Samostalniku v množninski obliki dodamo : my parents’ house, umbrellas’ handles,  witches’ hats…

3. We renovated the __________:
a) children room   b) children’s room   c) childrens’ room

Kliknite za pravilni odgovor.

We renovated the children’s room.

Množinskemu samostalniku nepravilne oblike dodamo ‘s: the children’s room, women’s issues, teeth’s cavities…

Kaj še moramo vedeti pri tvorbi svojilnega s’?

1. Svojilni ‘s se navadno ne uporablja z drugim določnim členom:

the car that is John’s  = John’s car

in NE: the John’s car.

2. Svojilni ‘s lahko uporabljamo tudi brez samostalnika:

Whose is that backapack? That backpack is Peter’s.

3. Svojilni ‘s uporabljamo v povezavi s »storitvenimi« poklici in domovi ljudi:

Janice is at the hairdresser’s. (pri frizerju)

We had a nice time at Joe and Sue’s last night. (pri Joeju in Sue)

4. Kdaj uporabljamo svojilni ‘s in kdaj of?

Svojilno strukturo uporabljamo, kadar je prvi samostalnik ime živega bitja. V drugih primerih uporabimo ‘s ali of.

  • my mother’s house (NOT: the house of my mother)
  • the plan’s importance or the importance of the plan

Svojilno obliko uporabljamo, ko se nanašamo na določen čas, dan, teden …:

  • this evening’s performance
  • last Sunday’s paper
  • next year’s profits

TODA to ne velja, kadar gre za izražanje časa na splošno:

  • the nine o’clock news
  • a Sunday newspaper
Preizkusite svoje znanje še z vajo v Virtualni Linguli.