Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. If mnogokrat napačno uporabljamo namesto whether. Čeprav oba veznika v slovenščino prevajamo kot če, se v angleščini uporabljata v različnih situacijah. Bo prav whether ali if?

Kdaj uporabimo IF:

–      ko izražamo pogojnost v prihodnosti

You may leave work early today, if you finish the report.

Kdaj uporabimo WHETHER:

–      ko govorimo o dveh možnostih

She did not know whether she would go out or not.

–      za predlogi

We are interested in whether we could get discount.

–      pred nedoločniki

They can’t decide whether to buy the flat or not.

–      ko je ima cel stavek, ki ga uvaja whether, vlogo osebka ali predmeta

Whether I should trust you is still a question./The question is whether you are to be trusted.

Kdaj lahko uporabimo whether ali if:

–      v posredni vprašalni povedi

Do you know if you will go on holidays this summer?

Do you know whether you will go on holidays this summer?

Naredite vajo za if in whether.  Za dostop do Virtualne Lingule je potrebna prijava.