Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Bo prav you and I ali You and me?

● John, Bill and I/me went to the park.

● The best employee of the month is he/him.

● James sat between you and I/you and me.

Pravilno:

● John, Bill and I went to the cinema. – osebek

The best employee of the month is he. – osebek

● James sat between you and me.- predmet

Kako vemo, katera oblika je pravilna?

1. Ko zaimek označuje osebek, ostane v osnovni obliki.

You and I are best friends.

2. Ko zaimek označuje predmet, se spremeni.

She likes me.