Tečaj angleščine je pogosto povezan z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav all ali every? Preverite svoje znanje.

  • _____ children need care.
Kliknite za pravilen odgovor.
All stoji pred množinskimi in pred neštevnimi samostalniki.

  • I like all music.
  • I like all genres of music.

Pred določnimi členi in zaimki kot the, my, this … uporabimo all in ne every.

  • Please switch off all the lights.
  • I’ve written to all my friends.

  • _____ child needs care.
Kliknite za pravilen odgovor.

 Every stoji pred edninskimi števnimi samostalniki.

  • Every passenger must turn off their mobile phone.

Kadar uporabimo ALL z edninskimi števnimi samostalniki, je to v pomenu ‘every part of’, ‘the whole of’.

  • She was here all day. (= od jutra do večera)
  • She was here every day (= vsak dan v tednu)

Tečaj angleščine v Linguli je pogosto povezan s pogovorom o zanimivih aktualnih temah. Slovnico vas učimo prek pogovora, tako da praviloma tega sploh ne opazite.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.