Bi radi na hitro osvežili svoje znanje angleške slovnice?

S pomočjo interaktivnih vaj lahko svojo angleščino zelo izpopolnite. Vajo rešujte toliko časa, dokler ne rešite vsega prav. Če boste vztrajni, je uspeh zagotovljen.

abecedaA bodite pozorni: učenje jezika nikakor ni le učenje in »dril« slovnice. Slovnico se vedno učite v stavkih – tako si boste zapomnili slovnično obliko in besedno zvezo oziroma stavek.

Več o učenju slovnice si preberite v člankih Pozabite na klasično učenje slovnice in v članku Slovnica ni najpomembnejša.

Angleščina – slovnične vaje

English Tenses / Časi v angleščini

Časov, ki se nanašajo na preteklost, sedanjost in prihodnost, je v angleščini precej več. Razlog za to je, da ima vsak čas svojo simple, continuous/progressive in perfect različico. Preberite več.

 

Comparison of adjectives / Stopnjevanje pridevnikov

V angleščini primerjamo na dva načina, nekaj je pa tudi izjem. Mislite, da že znate stopnjevati? Preizkusite se! Preberite več.

 

Articles / Členi

Uporabljamo določne ali nedoločne člene, v nekaterih primerih jih pa sploh ne potrebujemo. Preberite več.

 

Conditional Clauses / Pogojni odvisniki

Mnogi se primejo za glavo samo ob omembi pogojnih odvisnikov v angleščini, ampak vam ni treba, da ste eden izmed njih. Preberite več.

 

Reported speech / Odvisni govor

Vsi, ki ste vsaj malo »ugriznili« v angleščino, ste slišali za odvisni govor. To je takrat, ko poročamo o nečem, kar je nekdo rekel. Preberite več.

 

Passive / Trpnik

Občutno več ga uporabljamo v angleščini kakor v slovenščini. Obnovimo svoje znanje trpnika … Preberite več.

 

Adjectives vs adverbs / Pridevniki in prislovi

Can I speak English good? Preberite več.

Adverbs of frequency / Prislovi pogostosti
I sometimes/often/seldom/never jog in the morning. Kaj drži za vas?
vaja 1, vaja 2

Countable vs uncountable nouns / Števni in neštevni samostalniki
Ali je pravilno one, two, three … moneys ali a lot of money?
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Modal verbs / Modalni glagoli
Should/must/have to
vaja 1, vaja 2

Pronouns / Zaimki
personal / osebni: vaja 1,vaja 2, vaja 3,vaja 4
possessive / svojilni: vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4

Plural / Množina
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Prepositions / Predlogi
of place: vaja 1, vaja 2, vaja 3
of time: vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4

Some and any
vaja 1, vaja 2, vaja 3

Leave a Reply