Spletni slovarji – pomoč pri učenju

Angleščina – vaje je spletna stran, kjer lahko najdete najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Dobro je, da jih poznamo, saj jih tako najlažje odpravimo. Napake lahko odpravimo tudi s pomočjo spletnih slovarjev.

Uporabljate spletne slovarje?

Kako spletni slovarji pomagajo pri učenju angleščine?

Pri gledanju filmov, poslušanju glasbe, branju besedil v angleščini si lahko podčrtamo ali zapišemo besede, ki jih ne razumemo, pomen pa nato preverimo v spletnem slovarju. A pozor: izbrati moramo slovarje, ki so preverjeni in strokovni, kot je https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. Ko besedo najdemo v slovarju, poglejmo, kateri pomen ustreza našemu kontekstu, in si večkrat preberimo stavek s to besedo ter si jo poskušajmo v kontekstu tudi zapomniti.

Kako uporabljati spletni slovar?

Večina spletnih slovarjev nam ponuja iskalnik, kamor vpišemo poljubno besedo. Njen pomen v slovarju pa je lahko opisan z nadpomenko ali obširnejšo razlago v angleščini. Veliko besed ima v različnih kontekstih različne pomene, zato je najpogostejši pomen navadno označen s številko 1, sledijo pa mu manj pogosti pomeni. Pri uporabi slovarja moramo zato preveriti, kateri pomen ustreza našemu kontekstu.

Nekaj najpogosteje uporabljenih spletnih slovarjev

Interaktivne vaje in slikovna gradiva

Za bolj vizualne tipe obstaja prav tako veliko slovarjev, ki vsebujejo različne interaktivne vaje in slikovna gradiva. Tako lahko besede ponavljamo in se učimo njihove rabe v različnih kontekstih tudi na dodatnem gradivu, ki nam bo pomagalo, da si bomo besede in fraze še hitreje zapomnili.

Sopomenke bogatijo naše besedilo

Spletni slovarji so odlična orodja, kjer lahko preverimo tudi sopomenke. To pride prav zlasti tistim, ki pišejo daljša besedila v angleščini, kjer sta pomembna izbira besed in bogato besedišče. Tako lahko besedo, ki se v našem besedilu pogosto pojavlja, preverimo v slovarju in jo nadomestimo s sopomenkami.

Pasti spletnih prevajalnikov

Spletni prevajalniki so nam lahko v veliko pomoč, a moramo biti pri uporabi pazljivi. Veliko prevajalnikov namreč temelji na strojnem prevajanju in jih ni preverila stroka, kot je spletne slovarje. Takšni prevajalniki lahko vsebujejo napake, zlasti pri prevajanju stavkov in dolgih besedil.

Angleščina – vaje: odpravite najpogostejše napake

Angleščina – vaje so najboljši način, da izboljšate svoje znanje jezika.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.