popravljanje napakZ angleščino se srečujemo že od otroštva dalje in večina izmed nas jo ima v ušesu, kljub temu ali prav zato pa prihaja pri njeni rabi do nekaterih pogostih napak. Na tiste, ki se pojavljajo največkrat, Lingulini učitelji angleškega jezika opozarjamo v rubriki Angleščina – pogoste napake, ki jo bomo vseskozi dopolnjevali. Ti zapisi pa vam bodo v pomoč tudi pri učenju angleščine doma.

Preberite torej, katere napake so najpogostejše pri tvorbi in rabi angleških časov, kako se pravilno napišejo določene angleške besede (npr. beautiful), kdaj bi rekli whether in kdaj if ali kdaj bi uporabili apostrof. V pomoč vam bo tudi članek z nasveti za boljšo angleščino.

Svoje znanje angleškega jezika utrdite še s kakšno slovnično vajo, ki jih najdete v rubriki Angleščina – slovnica. Vaša angleščina bo z vsako rešeno nalogo boljša, vi pa vedno bolj suvereni v pogovoru.

Pogoste slovnične napake, ki jih delamo v angleščini

Napake pri uporabi Present Perfect
Napake pri uporabi Past Perfect
Napake pri uporabi izrazov very, too in enough
Kdaj uporabiti have in kdaj have got
Kdaj uporabiti apostrof

Leave a Reply