Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Poznate dvojno zanikanje v angleščini?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • I don’t know nothing.
  • I don’t know anything.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • I don’t know anything.

Primer 2:

  • He hasn’t written no e-mails today.
  • He hasn’t written any e-mails today.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • He hasn’t written any e-mails today.
V slovenščini lahko rečemo, da ničesar ne vemo in da nihče ničesar ni videl. V knjižni angleščini pa je uporaba dvojnega zanikanja prepovedana.

Naslednjič, ko boste želeli nekaj zanikati, se spomnite, da je v angleščini to dovolj reči samo enkrat.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.