Člen v angleščini – a, an ali the?

Angleški členi so tiste tri besedice, ki marsikomu povzročajo ogromno preglavic v govoru ali pri pisanju: a, an in the. Delijo se na nedoločni obliki (a in an) ter določno (the). Njihova raba pa je v osnovi povsem preprosta, vse dokler se vanjo ne poglobimo – in takrat se lahko začnejo težave. Če v svoje znanje angleščine niste prepričani, predlagamo prevod besedila v angleščino.

Lingula_angleščina_vajeSlovenščina : angleščina

Praviloma stojita nedoločna člena a in an pred prvič omenjenimi števnimi samostalniki v ednini. pred tistimi, ki se začnejo na soglasnik (a boat), in an pred tistimi, ki se začnejo na samoglasnik (an apple). Ko iste samostalnike v besedilu omenjamo kasneje, dobijo določni člen the, prav tako kot že prej omenjeni samostalniki v množini.

Osnovna navodila se resda ne slišijo težavna, a ker slovenščina ne pozna členov, kot jih ima angleščina, lahko angleški členi slovenskim govorcem povzročajo velike težave pri učenju. Čeprav gre za kratke besedice, lahko v določenem sobesedilu njihova prisotnost ali odsotnost stavku popolnoma spremeni pomen.

Kdaj uporabimo a in kdaj an?

Včasih se lahko pri pisanju zaplete že pri preprostih samostalnikih. To je na primer hour, ki se začne na soglasnik h, pred njim pa mora vseeno stati nedoločni člen an. Razlog je v izgovarjavi tega samostalnika, ki se ne izgovori kot /haʊə(r)/, temveč kot /aʊə(r)/. Prav tako zaradi izgovarjave pred samostalnikom university ne stoji angleški nedoločni člen an, temveč a.

Zemljepisna imena še posebej zapletena

Raba angleških členov postane še bolj zapletena pri zemljepisnih imenih ali geografskih pojavih. Če oseba na primer prihaja iz Združenih držav Amerike, bi v angleščini rekli, da prihaja from the United States, in ne from United States, za Kanadčana pa bi rekli, da je from Canada, in ne from the Canada. Zakaj je tako? Nekateri razlogi so zgodovinski, o vseh razlogih oziroma utemeljitvah pa bi lahko napisali na desetine člankov.

Prevod v angleščino

Angleški členi pa ne povzročajo preglavic le učencem angleščine na začetni stopnji, temveč so lahko trn v peti tudi številnim prevajalcem, ki iz drugih jezikov prevajajo v angleščino. Pri nepazljivi rabi členov lahko prevajalec stavku popolnoma spremeni pomen, kar seveda vodi tudi v napačen prevod. Zato je pri izbiranju prevajalcev dobro biti zelo previden in izbrati takšne, ki so dosledni in pazijo tudi na najmanjše možne zaplete.

V Linguli se prevajalci zavedajo, da morajo biti pri rabi členov vedno znova pozorni na najrazličnejše izjeme od pravil in posebnosti rabe členov, in so zato pri prevajanju v angleščino zelo dosledni in pazljivi. Da zagotovimo dober prevod v angleščino, ga za vsak slučaj za njimi pregleda še izvirni govorec.

Imate vprašanja o prevodu angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na prevodi@lingula.si.