Veste, kaj je »Oxford comma«?

Pri kateremkoli prevajanju, tudi ko gre za prevajanje v angleščino, moramo biti pozorni na točen prevod besed in ustrezen prenos pomena, a pri tem ne smemo pozabiti niti na druge elemente v besedilu – na primer ločila.

V mislih imamo predvsem vejico. V slovenščini je vejica ločilo, ki povzroča veliko težav. Ko gre za prevajanje v angleščino, vejico sicer postavljamo manj pogosto kot v slovenščini, pozna pa angleščina posebno vrsto vejice, ki je v slovenščini ni.

Ste morda že slišali za »Oxford comma« ali »serial comma«? Gre za posebno rabo vejice, ki jo lahko med prevajanjem v angleščino postavimo pred veznikoma »and« in »or«, ko naštevamo tri ali več stvari. Ta vejica ni obvezna, a mora biti njena raba v besedilu dosledna.

»Oxford comma« se uporablja predvsem za razjasnitev pomena stavka, ko so našteti enakovredni elementi. Vzemimo za primer naslednji stavek:

  • »Rad imam starše, Sophio Loren in Marlona Branda.«

Ko gre za prevajanje v angleščino, bi se prevod glasil takole:

  • »I love my parents, Sophia Loren, and Marlon Brando

Brez vejice pred »and« bi lahko stavek razumeli, da so starši te osebe Sophia Loren in Marlon Brando. Če pa pred »and« postavimo oxfordsko vejico, postane jasno, da ima avtor izjave poleg svojih staršev rada tudi Sophio Loren in Marlona Branda.

Da bi se pri prevajanju v angleščino izognili tovrstnim dvoumnostim, pred prirednima veznikoma »or« in »and« pri naštevanju enakovrednih elementov postavimo vejico. Tu se pokaže pomembnost izbire izkušenega prevajalca, ki bo prepoznal tovrstne zadrege in zagotovil kakovosten prevod. In prav za to poskrbijo tudi prevajalci v Linguli.

Še nekaj primerov oxfordske vejice.