Kakovostno prevajanje v angleščino iz slovenščine in obratno še nikoli ni bilo tako iskano kot danes. Angleščina kot lingua franca postaja drugi jezik večini ljudi, v Evropi se jo kot tujega jezika uči kar 32,6 odstotkov Evropejcev  in je hkrati tudi najbolj uporabljani jezik v EU.

Vendar pa poznavanje jezika ne zadostuje vedno za kakovostno prevajanje v angleščino iz slovenščine in obratno, saj je prevajanje spretnost, ki poleg poznavanja jezikovnih pravil obeh jezikov, zahteva tudi:

• poznavanje kulture, iz katerih jezika izhajata,

• podrobno poznavanje pomenov besed,

• pa tudi poznavanje določenih pravil pri zapisovanju različnih vrst besedil, saj se prevodi sodnih besedil in prevodi reklamnih besedil med seboj razlikujejo.

V Linguli vam poleg ostalih jezikovnih storitev ponujamo tudi prevajanje v angleščino iz slovenščine in obratno, ki jo bodo za vas opravili dobro usposobljeni prevajalci. Le izkušen in vešč prevajalec bo namreč znal prepoznati vse prevajalske pasti in ustvariti zanesljiv in kakovosten prevod.

Ali veste, da je kljub svoji razširjenosti v svetu angleščina po številu rojenih govorcev šele tretja na svetu? Pred njo sta kitajščina in španščina.