Ko gre za prevod v slovenščino, je ena večjih težav pravilna raba ločil. Za primer vzemimo rabo vejice v angleščini in slovenščini.

Za slovenski jezik je značilna dokaj pogosta stava vejice, saj se večinoma držimo pravila, da vejica ločuje stavke s povedkom, torej stavke, ki vključujejo osebno glagolsko obliko. Angleščina pa tako strogih pravil o rabi vejice nima, zato prevod v slovenščino lahko vsebuje nejasnosti. Ko se prevajanja loti manj izkušen prevajalec, lahko naredi tipično napako in ohrani vejico tudi v slovenskem stavku. Ko se stavki v angleščini začnejo s prislovom: »On Monday, the teacher …«, pri prevajanju v slovenščino vejica na tem mestu ni ustrezna: »V ponedeljek, je učiteljica …«.

Raba vejice lahko tudi zelo spremeni pomen besedila. Po eni najbolj znanih zgodb naj bi zaradi nepravilne rabe vejice nekoga celo obsodili na smrt. Napačni ukaz se je glasil: »Ubiti, ne izpustiti!« namesto »Ubiti ne, izpustiti!«.

Ko želimo kakovostno prevedeno besedilo, je pomembno, da se prevajanja ne lotimo sami, temveč poiščemo pomoč pri izkušenih prevajalcih, ki jim prevod v slovenščino in raba ločil ne dela težav. Verjetno si ne želimo, da bi neizkušen prevajalec spremenil pomen besedila in s tem povzročil nerodne situacije ali celo poslovno škodo in izgubo ugleda pri strankah. Prav tako je nujno, da besedilo za še tako izkušenim prevajalcem pregleda dober lektor naravni govorec.