Pravilna raba velike začetnice je zelo pomembna za pisanje tako v maternem kot tujem jeziku. Pravila rabe velike začetnice se v angleščini precej razlikujejo od slovenskih, zato moramo biti pri pisanju v angleščini še posebej pozorni, da se izognemo neljubim napakam. Nekateri izrazi lahko namreč celo spremenijo pomen glede na to, ali so napisani z veliko ali z malo začetnico, na primer »march« oz. »korakanje« in »March« oz. mesec »marec«.

Poglejmo si 5 najpomembnejših razlik med slovenskimi in angleškimi pravili zapisovanja velike začetnice, s katerimi bo vaše pisanje v angleščini pravilnejše:

  1. Večino praznikov Slovenci pišemo z malo začetnico, v angleščini pa z veliko: »novo leto – New Year«, »božič – Christmas«.
  2. Pridevnike, ki se nanašajo na celino, državo, regijo ali jezik, v angleščini prav tako pišemo z veliko začetnico: »ruski – Russian«, »slovenski – Slovenian/Slovene«, »evropski – European«.
  3. Razlikujemo se tudi po zapisovanju dni in mesecev, saj se ti v angleščini pišejo z veliko začetnico: »ponedeljek – Monday«, »januar – January«.
  4. Vsi polnopomenski elementi v naslovih literarnih del, filmov, glasbe, časopisov ipd. se v angleškem jeziku pišejo z veliko začetnico, na primer: »Prevzetnost in pristranost – Pride and Prejudice«, »Teorija vsega – The Theory of Everything«, »Slovenske novice – The Times«. Vezniki in predlogi pa se tudi v angleških naslovih pišejo z malo začetnico.
  5. V nasprotju s slovenskim jezikom so zgodovinska in kulturna obdobja v angleščini zapisana z veliko začetnico: »renesansa – The Renaissance«, »hladna vojna – The Cold War«.

Ko gre za pisanje v angleščini, je treba dobro poznati slovnična in pravopisna pravila angleščine in velike začetnice niso pri tem nobena izjema. Da bo vaše pisanje velike začetnice v angleščini pravilno, uporabite zgoraj navedene nasvete, za bolj poglobljeno razlago pa se obrnite na jezikovno šolo Lingula, kjer vam bodo izbrano snov na jezikovnem tečaju angleščine podali na učinkovit in zabaven način.