Pred opravljanjem kateregakoli izpita se je smiselno pozanimati o njegovi strukturi (koliko vprašanj bo, ali so esejskega ali izbirnega tipa), katere teme pridejo v poštev, koliko časa je na voljo, kakšne pripomočke lahko uporabljaš in kakšen je način točkovanja. Odgovore na takšna vprašanja lahko dobiš pri učitelju, od sošolcev ali pa na spletni strani šole. Tečaj angleščine je povezan tudi s pogovorom o maturitetnih temah.

Kako poteka matura iz angleščine?

Nekaj pomembnih informacij o maturi iz angleščine:

Splošna matura iz angleščine se izvaja na osnovni ali višji ravni zahtevnosti. Preverjanje znanja je na obeh ravneh pisno in ustno.

Vrednost ustnega izpita je 20 % skupne ocene. Ustno sporočanje in sposobnost sporazumevanja v angleškem jeziku na znane tematike se preverja ob spremljavi vizualnega gradiva in z različnimi iztočnicami.

Dovoljeni pripomočki na izpitu:

  • nalivno pero ali kemični svinčnik
  • ter enojezični in dvojezični slovar (pri izpitni poli 3).

Kako poteka tečaj priprava na maturo?

Dijaki v pogovoru izkušenim učiteljem utrdijo svoje znanje angleščine preko konkretnih primerov in številnih vaj, natrenirajo govor in vadijo pisanje eseja. Gre za ciljno naravnan tečaj, ki poteka v živo ali na daljavo, dijaki pa pridobijo samozavest, s pomočjo katere bodo dosegli dober rezultat na maturi.

Lingulini izkušeni učitelji

Lingulini izkušeni učitelji dobro poznajo maturitetne naloge, pripravijo zanimiv pouk in znajo dijake motivirati tudi za delo doma.

Če niste prepričani, na kateri stopnji bi opravljali maturo iz angleščine, vas vabimo na svetovalni pogovor z učiteljem angleščine, ki vam bo svetoval, kateri tečaj angleščine bi bil najprimernejši za vas.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si. Z veseljem vam bomo svetovali.