Splošna matura iz angleščine

Pred opravljanjem kateregakoli izpita se je smiselno pozanimati o njegovi strukturi (koliko vprašanj bo, ali so esejskega ali izbirnega tipa), katere teme pridejo v poštev, koliko časa je na voljo, kakšne pripomočke lahko uporabljaš in kakšen je način točkovanja. Odgovore na takšna vprašanja lahko dobiš pri učitelju, od sošolcev ali pa na spletni strani šole. Tečaj angleščine je povezan tudi s pogovorom o maturitetnih temah.

Lingula_anglescina_priprave_na_maturo

Kako poteka matura iz angleščine?

Nekaj pomembnih informacij o maturi iz angleščine:

Splošna matura iz angleščine se izvaja na osnovni ali višji ravni zahtevnosti. Preverjanje znanja je na obeh ravneh pisno in ustno.

Vrednost ustnega izpita je 20 % skupne ocene. Ustno sporočanje in sposobnost sporazumevanja v angleškem jeziku na znane tematike se preverja ob spremljavi vizualnega gradiva in z različnimi iztočnicami.

Dovoljeni pripomočki na izpitu:

  • nalivno pero ali kemični svinčnik
  • ter enojezični in dvojezični slovar (pri izpitni poli 3).

Kako poteka tečaj priprava na maturo?

Dijaki v pogovoru izkušenim učiteljem utrdijo svoje znanje angleščine preko konkretnih primerov in številnih vaj, natrenirajo govor in vadijo pisanje eseja. Gre za ciljno naravnan tečaj, ki poteka v živo ali na daljavo, dijaki pa pridobijo samozavest, s pomočjo katere bodo dosegli dober rezultat na maturi.

Lingulini izkušeni učitelji

Lingulini izkušeni učitelji dobro poznajo maturitetne naloge, pripravijo zanimiv pouk in znajo dijake motivirati tudi za delo doma. Tečaj lahko obiskuješ v okviru hitre last minute priprave, ki traja od marca do maja, ali pa na celoletnih pripravah. Te intenzivne priprave pa trajajo od novembra do maja, da se na maturo lahko dobro pripraviš. Če želiš pripravo na maturo obiskovati individualno, pa lahko s tečajem začneš kadarkoli.

Maturitetni tečaj angleščine z Lingulo

Če nisi prepričan/-a, na kateri stopnji bi opravljal/-a maturo iz angleščine, te vabimo na umestitveni pogovor z učiteljem angleščine, ki ti bo svetoval, kateri tečaj angleščine bi bil najprimernejši zate.

Imaš vprašanja o tečaju angleščine, te zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokliči nas na 080 23 52 ali nam piši na info@lingula.si.