Pred opravljanjem kateregakoli izpita se je smiselno pozanimati o njegovi strukturi (koliko vprašanj bo, ali so esejskega ali izbirnega tipa), katere teme pridejo v poštev, koliko časa je na voljo, kakšne pripomočke lahko uporabljaš in kakšen je način točkovanja. Odgovore na takšna vprašanja lahko dobiš pri učitelju, od sošolcev ali pa na spletni strani šole.

Nekaj pomembnih informacij o maturi iz angleščine:

Splošna matura iz angleščine se izvaja na osnovni ali višji ravni zahtevnosti. Preverjanje znanja je na obeh ravneh pisno in ustno.
matura
Vrednost ustnega izpita je 20 % skupne ocene. Ustno sporočanje in sposobnost sporazumevanja v angleškem jeziku na znane tematike se preverja ob spremljavi vizualnega gradiva in z različnimi iztočnicami.

Dovoljeni pripomočki na izpitu:

  • nalivno pero ali kemični svinčnik
  • ter enojezični in dvojezični slovar (pri izpitni poli 3).

Brezplačen svetovalni pogovor za pravi tečaj angleščine

Nisi prepričan, na kateri stopnji bi opravljal maturo iz angleščine? Morda ti bo pomagal pogovor s tvojim učiteljem angleščine, lahko pa se naročiš tudi na svetovalni pogovor v jezikovnem centru Lingula.

Pisal boš pisni test in se brezplačno ter brez obveznosti pogovoril s profesorico angleščine. Svetovala ti bo, kateri tečaj angleščine bi bil najprimernejši zate.