Zgodnje učenje angleščine na pravljičnih uricah

Zgodnje učenje angleščine se začne enako, kot se otrok uči materinščine – prek igre, pravljic in pesmi. S pravljicami vzbudimo njegovo zanimanje in radovednost, pravljice so njegov svet, zato se otroci na pravljičnih uricah v angleščini počutijo domače in sproščeno.

Na pravljičnih uricah se otroci ne učijo tujega jezika na klasičen način, kot odrasli, ampak gre za »jezikovno kopel«. Predšolski otroci so namreč zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, zato je na pravljičnih urah veliko poslušanja. Otroci poslušajo pravljice, pesmice, izštevanke … Angleščina je zabaven del igre ali pravljice in tako pritegnemo otrokovo pozornost in zanimanje.

“Tihe faze” so običajne

Zgodnje učenje tujega jezika je namenjeno temu, da otroci jezik »slišijo«, da se jim vsede v spomin, da dobijo občutek za jezik. Nikakor ni osnovni cilj, da čimprej spregovorijo. K temu jih učitelj sicer spodbuja, a ne sili. Značilno za zgodnje učenje tujega jezika je namreč obdobje »tihe faze«, ki lahko traja nekaj tednov ali tudi mesecev. Seveda so tudi izjeme, ki spregovorijo takoj, a pri večini otrok, ki se začenjajo učiti tujega jezika, poznamo najprej obdobje jezikovne kopeli, šele nato se pojavi želja po govoru.

Več kot le učenje angleščine

Prek učenja tujega jezika otrok zelo zgodaj spoznava tudi drugačnost – kulturo, navade …

Pravljične urice v Linguli so namenjene otrokom od štiri do šest let in združujejo učenje tujega jezika in ustvarjanje. Njihov koncept v Linguli je zasnovala Andrea Velušček German, priznana avtorica knjig za zgodnje poučevanje angleščine prek pravljic. V septembru in februarju potekajo brezplačne pravljične urice, kjer lahko sami preverite, kako Lingulin način poučevanja predšolskih otrok ustreza vašemu otroku.

Leave a Reply