Branje – odličen pristop učenja angleščine

Glasno branje otroku je dober pristop k usvajanju jezika, najsi bo materni ali tuji. Pravljice so otrokom zanimive že same po sebi. Zgodba je zasnovana tako, da se stopnjuje in otroke pritegne v pričakovanje konca. Učenje angleščine za otroke lahko odlično dopolnimo z branjem.

Glasno branje otroku je dober pristop k usvajanju jezika.

Prednosti glasnega branja

Ob branju na glas se otrok sprosti. Branje spodbuja trening otrokove pozornosti, saj mora zgodbo pozorno poslušati v daljšem neprekinjenem časovnem intervalu. Prav tako branje spodbuja boljše slušne sposobnosti in domišljijo.

Pravljica otroka nauči razmišljanja in povezovanja med vzrokom in posledico, s tem pa otrok tudi dojame, kaj je prav in kaj ne. Pravljice mu denimo pomagajo razlikovati tudi med tem, kaj je resnično in kaj ne.

Pravljične urice v angleščini – več kot samo poslušanje

Pravljične urice so, podobno kot branje v tujem jeziku nasploh, eden izmed načinov učenja tujega jezika za majhne otroke od četrtega leta naprej. Ob branju otrok spoznava in ponotranja strukturo tujega jezika. Že samo z 20 minutami branja na dan naj bi otroku na letni ravni prebrali 1,8 milijona besed. Seveda se nekatere izmed teh besed ponavljajo, ni pa zanemarljivo, da je jezik v knjigah veliko bolj bogat od govorjenega.

Otroci se tako srečajo z večjim naborom angleških besed, kar bogati njihov besedni zaklad že na samem začetku. Morda ne razumejo čisto vsega, a lahko povedano povežejo s slikami, če so pravljico že slišali v slovenščini, pa tudi z zgodbo, ki se je spomnijo. Svetujemo, da se po koncu prebranega z otrokom pogovorite o zgodbi.

Učenje angleščine za otroke z izkušenimi učitelji

Linguline pravljične urice v angleščini so zasnovane tako, da otrok usvojeno besedišče tudi ponovi z igro vlog, gibalnimi igricami in skozi pesem na temo pravljice. Ponavljanje je zelo pomembno, saj se s tem besedišče utrdi. S pravljičnimi uricami ubijemo dve muhi na en mah, saj jih motiviramo za učenje angleščine za otroke, hkrati pa ga navdušimo za poslušanje zgodbic.

Imate vprašanja o učenju angleščine za otroke, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.