Otroške igre za osvajanje jezika

Učenje angleščine za otroke mora biti še posebej razgibano in zanimivo, da otroci lažje ponotranjijo snov. Različne jezikovne igrice so zato odlična učna strategija, ki jo lahko dodamo v učni načrt.

Kako vključimo jezikovne igre?

Nekatere igre so tako preproste, da učencem razložimo zgolj nekaj osnovnih pravil, druge pa zahtevajo malce več priprav, saj potrebujemo kakšen pripomoček ali moramo spremeniti postavitev v učilnici. Vse to lahko popestri učenje in pritegne otroke k sodelovanju. Igranje iger je najbolj učinkovito, ko celotno igro izvajamo v ciljnem jeziku, vendar moramo zahtevnost prilagoditi znanju otrok.

  • Where Are You? – iskanje z ušesi

Ta preprosta igra omogoča vajo poslušanja in govorjenja v tujem jeziku. Otroke razdelimo v skupine po tri ali štiri ter jim določimo besedo ali frazo v angleščini. Igra se tako, da se otroci pomešajo med seboj in imajo prevezane oči, s pomočjo izgovarjanja in poslušanja vnaprej določene besede ali fraze pa se morajo člani skupine ponovno najti samo na podlagi sluha. Cilj je, da se skupina zbere skupaj čim hitreje in ne pozabi na nobenega od članov. Fraze ali besede so lahko povezane s čimerkoli, kar se otroci trenutno učijo, od pozdravov do dni v tednu, cilj je, da te besede aktivno izgovarjajo in se jih učijo na zabaven način.

  • The Boat is Sinking – nove besede, ki združujejo

Igra je različica klasične igre z istim namenom, pri kateri učitelj reče: »The boat is sinking! The boat is sinking! Group yourselves into three!« Otroci se morajo nato zbrati v skupine po tri, tisti, ki jim to ne uspe, so izločeni. Skupine, v katere se morajo zbrati otroci, pa niso določene le na podlagi števila; zbirajo se lahko glede na barvo oblačil, las, prvih črk imen in tako naprej. Vse to je odvisno od nabora besed, ki jih morajo otroci osvojiti. Učitelj lahko izbere tudi dejavnost, na primer »Jump three times,« saj se tudi tako lahko učenci naučijo novih izrazov.

  • Cups and Letters – tek do pravih črk

Igrica pomaga pri črkovanju besed v angleščini ali drugem ciljnem jeziku. Pripravimo seznam vsaj desetih poimenovanj za različne predmete, za katera želimo, da jih učenci osvojijo. Priporočljivo je, če si pripravimo tudi slike teh predmetov. Učence razdelimo v dve ali tri skupine, ki se postavijo na konec učilnice, pred tablo pa postavimo plastične lončke (dobro je, če ima vsaka skupina lončke svoje barve), ki imajo na sebi napisane črke, ki bodo sestavile besede.

Igro začnemo tako, da pokažemo sliko predmeta in prvi otrok vsake skupine bo stekel do svojega kupa lončkov in z njimi črkoval besedo za predmet na sliki. Tisti, ki prvi konča, mora dvigniti roko, da s pravilnim odgovorom za svojo skupino pridobi točko. Nadaljujejo preostali otroci, dokler ne pridejo vsi na vrsto.

Učenje angleščine za otroke z izkušenimi učitelji

Cilj tovrstnih iger je predvsem drugačno učenje jezika, zabavno in pestro, da bodo učenci ob njem uživali. Učinkovito in zabavno učenje angleščine za otroke je tudi cilj odličnih učiteljev v Linguli, ki znajo motivirati otroke in pripraviti učne ure, ki jih otroci zagotovo ne bodo pozabili.

Imate vprašanja o učenju angleščine za otroke, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.