Naučimo se uporabljati modalne glagole

Modalni glagoli so s svojo raznovrstnostjo del najbolj uporabnega znanja v angleščini. Učenje angleščine za otroke mora osvetliti najpomembnejše elemente angleške slovnice, seveda na zabaven in otrokom primeren način. Tega se lahko lotimo tudi s kreativnimi igrami.

Daj mi znak

Ta vaja je zelo uspešna učna strategija za poučevanje modalnih glagolov prepovedi in obveznosti, saj se nanaša na vsakodnevne primere, s katerimi se učenci pogosto srečujejo, tako pa lahko novopridobljeno znanje hitro povežejo s kontekstom.

  • Lahko začnemo na primer z znakom za prepoved metanja smeti, ki ga pokažemo razredu.
  • Če rečejo na primer »No littering« jih lahko spodbudimo, da razširijo in razložijo pomen znaka, kar jih mora pripeljati do uporabe modalnega glagola, na primer »You can’t litter«.
  • Nato jih izzovemo, da uporabijo modalni glagol, ki izraža strožjo prepoved, na primer »You must not litter«.

Za to nalogo lahko ustvarimo predstavitev v Powerpointu z znaki, ki izražajo prepovedi in navodila, ki jih morajo učenci izraziti z modalnimi glagoli. Končamo lahko z znaki, ki jih še ne poznajo, in jih izzovemo, da si njihove pomene izmislijo.

Predlogi sitnih tet

Lingula_ucenje_anglescine_otrociDa se naučijo uporabe modalnih glagolov, ki izražajo nasvete, lahko učenci postanejo tako imenovane »sitne tete«. Temo lahko odpremo tako, da se nad nečim pritožimo oziroma izrazimo svoje počutje, učenci pa nam morajo z modalnimi glagoli dati predloge. Lahko na primer rečemo I am hungry, učenci pa morajo dati predloge, kot so You can go to a restaurant.

Lahko tudi napišemo svoje predloge na tablo, pri modalnem glagolu pa pustimo prazno črto, da učenci sami predlagajo primeren glagol. S to nalogo lahko vadimo modalne glagole, kot so ought to, should, had better. Učenci lahko potem vadijo še sami v parih ali skupinah, tako da jim damo nekaj predlogov, recimo I feel tired, v drugi skupini pa si izmislijo nasvet.

Prerokovanje

Učenci se lahko grejo igro napovedovanja prihodnosti. Ko postanejo vedeževalci, lahko vadijo modalne glagole, kot so will, may in might. Prvi način igre je branje z dlani. Učencem lahko damo navodila, kaj pomeni nekaj osnovnih črt na dlani. Nato jih razdelimo v pare, da si napovedujejo prihodnost, tako da uporabljajo modalne glagole, na primer: »Your ‘life line’ is long, so you will have a long and healthy life

Drug način je igranje s kartami za tarot, ki jih lahko tudi sami natisnemo, izrežemo in jih damo učencem, razdeljenim v pare. V tej zabavni različici lahko vsak učenec potegne tri karte, njegov par pa si mora izmisliti njegovo prihodnost. Med seboj si lahko zastavljajo tudi vprašanja, na primer: »Will I become famous?«

Ugani poklic

To aktivnost začnemo tako, da učenci naštejejo čim več poklicev, ki se jih spomnijo. Ko imajo seznam poklicev, jih prosimo, naj naštejejo naloge, ki jih zahteva recimo poklic učitelja. Modalni glagoli, ki jih morajo pri odgovoru uporabljati, so have to, don’t have to, needn’t, mustn’t. Lahko sestavijo stavke, kot sta A teacher must take care of students ali A teacher does not have to wear a uniform. Enake stavke morajo ustvariti za igranje igre ugani poklic.

Učence razdelimo v pare. Vsak od njih si izbere en poklic in opiše njegove naloge z uporabo modalnih glagolov, njegov partner pa mora na podlagi opisa ugotoviti, o katerem poklicu govori njegov soigralec.

Učenje angleščine za otroke je zabavno, a poučno

Vsak učenec se bo najbrž strinjal, da je učenje slovnice in pravil najtežji del učenja jezika. Učenje angleščine za otroke v jezikovni šoli Lingula poteka prek igre, zato si otroci zapomnijo tudi težje koncepte.

Imate vprašanja o učenju angleščine za otroke, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.