Recitirajmo rimo in se učimo

Lingula_anglescina_vajeAngleške rime so odlične za to, da se otroci spoznajo z zvenom in ritmom angleškega jezika na zabaven in sprva nezahteven način. Učenje angleščine za otroke mora biti inovativno, da ohranimo zanimanje tudi najmlajših učencev.

Zakaj rime?

Pomnjenje rim je, nasprotno kot za odrasle, za otroke pogosto zelo preprosta igra, saj si rime hitro zapomnijo. Ko se igrajo s preprostimi besedili angleških rim, otroci spoznajo različne ravni angleškega jezika. To so npr. glasovi, melodija, besedišče, in stavčna struktura, zato so odličen prvi stik za začetnike.

Tako lahko namreč kar najhitreje spoznajo razmerja med 44 različnimi glasovi angleščine in 26 črkami abecede, ki jih ponazarjajo. Razlika med rimami in otroškimi pesmicami je v tem, da so rime krajše. Temeljijo na ponavljanju, s tem pa na melodiki in ritmu jezika, ki je ključen za učenje govora.

Ko učenci osvojijo prve rime, jih lahko naučimo tudi česa bolj zahtevnega, kot so različne otroške pesmi. Tu sta v ospredju pomen in čustva, ki jih pesmi vzbudijo. Znanje pesmic in rim otrokom daje tudi možnost za to, da krepijo svojo samozavest. Tako lahko že na začetku, preden so osvojili slovnico in besedišče, spregovorijo nekaj besed v angleščini.

Kako uporabimo otroške rime?

Lahko si ustvarimo tako imenovano banko rim, v katero shranimo rime, ki jih najdemo v otroških slikanicah, antologijah in med tradicionalnimi rimami. Idealno je, da nam uspe otrokom predstaviti eno ali dve rimi na teden. Njihovo težavnost pa stopnjujemo vzporedno z napredkom otrok v znanju angleščine, tako da jim bodo vedno v izziv. Nekateri otroci uživajo v rimah, v katerih je veliko dogajanja; za uživanje v akciji je na primer odlična rima: »Jeremiah, blow the fire, Puff, puff, puff. First you blow it gently… Then you blow it rough.« Pri takšnih rimah se otroci lahko naučijo pomena prek posnemanja dogajanja, ko pa osvojijo pomen besed v rimi, jih moramo prenesti v vsakodnevni govor.

Začetne rime – Diddle, diddle dumpling

Na začetku lahko predstavimo rime, ki vsebujejo imena, tako lahko vanje vključimo družinske člane. Prek njihovih lastnosti si otroci zapomnijo pomen rim in besed. Tako lahko na primer uporabimo rimo: »Diddle, diddle dumpling, my son John, went to bed with his trousers on«, John pa lahko zamenjamo s katerimkoli imenom.

Hello or goodbye rhymes

Za učenje pozdravov in drugih preprostih izrazov pridejo v poštev tako imenovane Hello or goodbye rhymes, kot je: »Hi Mary! How are you? Fine, thanks. What about you?« Najboljše pa so rime, ki jih med recitiranjem spremljajo igrice. To so najpogosteje izštevanke, ki jih imamo mnogo tudi v slovenščini, zato s predstavljanjem pravil ni težav. Začnemo s preprostimi, ki ponavljajo podobne zvoke – pri teh izštevankah je ključno, da se otroci naučijo izgovarjave angleških glasov, ki se precej razlikuje od slovenskih. Začnemo lahko na primer z: »Acker Backer, Soda Cracker, Acker Backer Boo! Acker Backer, Soda Cracker. Out goes YOU!«

Dejavnosti z rimami

Učenje angleščine za otroke z rimami pa lahko vedno nadgradimo, saj obstaja mnogo dejavnosti, ki jih lahko spremenimo v večje projekte učenja z rimami. Za posebne priložnosti lahko otrokom damo nalogo, da naredijo predstavo recitiranja rim. Pri tem jih lahko spodbudimo, da zraven rim ustvarijo še koreografijo, ki ponazarja, kaj besedilo rim pomeni.

Rime pa so tudi odličen pripomoček za učenje pisanja in črkovanja v angleščini. Skupaj lahko ustvarite svoje lastne knjige rim, v katere otroci sami zapišejo rime. Najprej lahko zapis vadijo na listu papirja, nato pa skupaj pregledate morebitne napake. Pravilno verzijo otrok zapiše v knjigo in jo nato še ilustrira, s tem pa si prek pisnega in slikovnega gradiva zapomni vsebino in besede. Poleg tega lahko otrok ustvari tudi novo igro za katero od rim in zraven zapiše nova pravila.

Učenje angleščine za otroke je zabavno, a poučno

Učenje angleščine za otroke mora biti zanimivo, še posebej na začetku, da se otroci navdušijo za učenje. Učenje za otroke v jezikovni šoli Lingula se prilagaja starosti in stopnji znanja učencev, tako da jim motivacije za učenje angleščine nikoli ne zmanjka.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.