Tečaj angleščine za otroke v Linguli je odlična priložnost, da že v zgodnjem otroštvu svojega otroka vključite v učenje tujega jezika.

pravljicne-urice-z-nino-puslar

Nina Pušlar je obiskala skupinico otrok.

Številne raziskave in analize so pokazale veliko prednosti zgodnjega učenja. Otroci, ki se učijo jezika še pred vstopom v šolo, so kognitivno bolje razviti, se lažje socializirajo, so tolerantnejši do drugih kultur in jezikov ter imajo več možnosti za razvijanje sporazumevalnih sposobnosti. Kljub nekaterim dvomom je dokazano tudi, da imajo mlajši otroci dovolj potrebnih zmožnosti za učenje, saj je človekova sposobnost učenja naravnana na večjezičnost.

linguline-pravljicne-urice

Tečaj angleščine za otroke je zasnovan na inovativni govorni metodi Lingula Kids.

V učenje vključimo vseh pet čutov

Tečaj angleščine za otroke je zasnovan na Lingulini metodi poučevanja, ki posebno na pravljičnih uricah spodbuja uporabo vseh petih čutov pri učenju jezika. Otroci tako pri učenju ne uporabljajo le vid in sluh, temveč pri različnih dejavnostih vključujejo tudi preostala čutila, kar povečuje zmožnost pomnjenja. Otroci denimo radi okušajo sadje, ugotavljajo, kakšnega okusa ali teksture je, kakšne barve in kako diši. Vse to jim v zgodnjem otroštvu pomaga pri bogatenju besednega zaklada in pri kreativnosti, ki ju gradijo na svojih izkušnjah in opažanjih.

linguline-pravljicne-urice

Fajn se imamo, zato znamo.

Vas skrbi otrokova koncentracija?

Velikokrat slišimo, da je otrok še premajhen, da bi bil lahko celo uro zbran, sodeloval in poslušal – ravno zato so pravljične urice prilagojene ravni zbranosti otrok v zgodnjem otroštvu. Da bi bili otroci zbrani in bi aktivno sodelovali, sta potrebni raznolikost aktivnosti ter dinamična in zanimiva razlaga, podana na način, ki jim je razumljiv in v njih spodbuja željo po sodelovanju. Kratke in zabavne igre, različne vaje s poučnimi premori tečaj angleščine spremenijo v zanimivo učno uro, kjer otrokom ne postane dolgčas.

linguline-pravljicne-urice

Na angleščini radi ustvarjamo.

Pravljični svet odpira vrata v večjezičnost

Tečaj angleščine za otroke v Linguli že v zgodnjem otroštvu otrokom odpira pravljični svet, kjer skozi učenje angleščine razvijajo svoje jezikovne in ustvarjalne sposobnosti. Z angleščino se srečujejo skozi pravljice, igro in zabaven pristop poučevanja, kar jim olajša vključitev v šolski program. Otroci pridobijo temelje sporazumevanja in naravno samozavest pri uporabi angleščine. Skozi igro usvojijo angleščino veliko hitreje, kar kasneje vpliva tudi na lažje učenje drugih tujih jezikov.

Tečaji angleščine za otroke v Linguli

V Linguli otrokom približamo učenje tujega jezika skozi igro in pogovor s strokovno usposobljenimi učiteljicami. Tečaji angleščine za otroke temeljijo na uspešni Lingulini metodi poučevanja. Z zanimivimi interaktivnimi vsebinami spodbujamo radovednost, prijazne učiteljice pa znajo otroke obdržati zbrane ves čas pouka.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si. Z veseljem vam bomo svetovali.