Učenje angleščine za otroke s televizijo

Televizijske serije so odličen vir za učenje angleškega jezika, saj s svojimi dinamičnimi slikami in zgodbami zlahka pritegnejo otroško zanimanje. Filmi in risanke so lahko uspešen pripomoček pri učenju jezika. Pomagajo pri prepoznavanju različnih naglasov in nebesednih elementov jezika, kot so telesna govorica, izraz na obrazu in geste. S tem pa se krepi tudi razumevanje drugih kultur. Učenje angleščine za otroke mora biti inovativno in razgibano, saj se jezika najlažje učimo, če se ob tem zabavamo.

Izbor televizijskih vsebin

Priporočamo, da za učenje angleščine izberemo televizijsko nanizanko, saj so epizode krajše kot filmi. Nadaljevanke ponujajo veliko slikovnega materiala, ki ponazarja tisto, o čemer se govori, jasno izgovarjavo ter veliko ponavljajočih se jezikovih izrazov. Tako se otroci njihovega pomena naučijo iz situacij resničnega življenja. Izberimo serije ali programe, ki so primerni starosti otroka.

Pred in med gledanjem serije

Naša naloga pred ogledom epizode je, da se skupaj z otrokom pripravimo na angleščino, ki jo govorijo osebe na ekranu, zato da bo otrok lažje razumel, o čem teče zgodba. Ena od aktivnosti pred gledanjem je na primer pogovor o naslovu, mnogo serij ima namreč poseben naslov za vsako epizodo. Lahko se pogovarjamo o tem, kaj mislimo, da se bo zgodilo glede na naslov, po ogledu pa o tem, ali so bile naše napovedi pravilne. Lahko se poskušamo spomniti čim več besedišča, povezanega z naslovom, in ga zapišemo na seznam. Na internetu lahko tudi poiščemo scenarij ali pa si epizodo prej pogledamo sami. Pripravimo vajo z besedilom, kjer manjka nekaj besed – te morajo (starejši) otroci najti med gledanjem serije.

Po ogledu epizode

Sam ogled serije je odličen predvsem za krepitev slušnega razumevanja, vendar lahko ta pristop uporabimo tudi za učenje branja, pisanja in govorjenja.

Najpreprostejša oblika krepitve govorne sposobnosti je lahko kar pogovor o nadaljevanki. S tem lahko preverimo razumevanje in ocenimo, kateremu področju moramo nameniti več pozornosti. Otrok lahko govorno sposobnost vadi tudi tako, da odigra eno od situacij v epizodi. V ta namen lahko že prej izdelamo lutke, ki jim otrok posodi različne glasove, način govora in dialekt, ki ga imajo osebe v seriji.

Vaje pisanja prilagodimo starosti otroka. Tako lahko najmlajšim damo nalogo, da narišejo enega od junakov in zraven dopišejo njegove lastnosti v angleščini, kaj junak zna in česa ne, tako otroci ponovijo besede in njihovo črkovanje. Starejše otroke pa lahko s sliko iz serije spodbudimo k temu, da napišejo spin-off epizodo ali kratko zgodbo po lastni domišljiji, pri čemer morajo biti pozorni tudi na pravopis.

Neskončne možnosti za vaje

Televizija je odlična podlaga za mnogo vaj, ki si jih lahko izmislimo sproti, da ohranimo zanimanje otrok. Lahko na primer naredimo svojo epizodo, tako da si izberemo eno od scen v seriji, za katero mora učenec po ogledu napisati svoj scenarij oziroma voice over v angleščini. Najprej ga v obliki dramskega besedila napiše v zvezek, potem pa lahko ugasnemo zvok in predvajamo sceno tako, da nastopajočim posodimo svoj glas. Otroci lahko tudi najprej preberejo knjigo, nato pa si ogledajo film in ju primerjajo ter iščejo podobnosti v besedišču.

Učenje angleščine za otroke je zabavno, a poučno

Učenje angleščine za otroke v Linguli ponuja obilico svežih idej za poučevanje jezika, ki v otrocih prebudi odlične angleške govorce in pisce.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.