Umetniško učenje angleščine za otroke

Lingula_ucenje_anglescine_otrociUčenci umetnost, še posebej slikarsko, zaznavajo na senzorični ravni, tako da se ob učenju jezika prek umetnosti vključijo še vizualno zaznavanje in čustva. Učenje angleščine za otroke v Linguli je razgibano in inovativno, zato imajo mlade glave vedno veselje do učenja jezika.

Simon Says: Art

Simon Says je igra, ki se v učilnici odlično obnese, saj lahko učenci ob igri vadijo svoje sposobnosti slušnega razumevanja. Z njo lahko v učne ure vnesemo tudi obilico ustvarjalnosti. Za umetniško verzijo te igre potrebujemo le papir in svinčnik ali flomastre in barvice, če želimo bolj barvito različico. Učencem dajemo navodila, kaj naj narišejo, rečemo lahko na primer Simon says draw a red line in the middle, Simon says draw a big blue circle in tako naprej. Igra spodbuja slušno razumevanje, še posebej pa je odlična za ponavljanje besedišča, saj lahko z njo vadimo izraze za oblike, barve in predloge.

Oseba v sliki

Ta igra krepi predvsem govorno izražanje. Pri njej lahko uporabimo klasične slike, ki bodo učence spodbudile k pogovoru. Učence lahko razdelimo v pare, vsakemu paru pa damo na mizo natiskano sliko. Njihova naloga je, da si zamislijo, da so sami v sliki. Pogovarjajo naj se o tem, zakaj so v sliki in kaj vidijo okoli sebe. Eden od učencev lahko sprašuje, drugi pa odgovarja, nato vlogi zamenjata, ko pred sabo dobita drugo sliko. Poleg vaje govora učenci ponovijo tudi slovnico, na primer present in present progessive tenses.

Intervju s portretom

Za vsakega učenca najdemo po en klasičen portret. Že pred vajo se z učenci pogovarjamo o možnih vprašanjih, ki jih lahko zastavimo zgodovinski osebi na sliki. Nato učencem razdelimo portrete in jih postavimo v vlogo spraševalcev. Izberejo si nekaj vprašanj in na lističe napišejo odgovor osebe na sliki. Težavnost naloge lahko povečamo tako, da morajo biti odgovori naslikanih subjektov napisani v premem ali odvisnem govoru. S tem bodo vadili tako pisanje in črkovanje kot zahtevnejše slovnične strukture.

Galerija čustev

Učence lahko spodbudimo, da se jezika učijo prek slikanja. Z učenci se najprej pogovarjamo o čustvih in zanje poiščemo ustrezne besede v angleščini. Nato jim razdelimo platna in jih spodbudimo, naj poskusijo z različnimi barvami naslikati svoja občutja. Pred nalogo se pogovarjamo o tem, kako so z barvami različna čustva ponazorili slavni umetniki. Ko učenci svoje slike končajo, morajo tako kot v umetniških galerijah zanje napisati opise, ki vsebujejo angleška pojasnila o tem, kaj pomeni uporaba barv, tehnik in motivov, drugi učenci pa lahko napišejo svoje umetniške kritike. Svojim slikam dajo učenci tudi ustrezne naslove. Naloga je odlična povezava različnih tehnik, ki popestri učni postopek in učinkovito pripomore k boljšemu pomnjenju besed.

I Am Collage

Otroci lahko ustvarijo lasten opis s pisanim kolažem. Za to dejavnost potrebujemo revije, škarje, lepilo in papirnate krožnike, na katere bodo učenci nalepili svoje izrezke. Vsak učenec svoj papirnati krožnik razdeli na šest do osem enakih delov, ki jih loči s črto, v sredino pa nalepi krog, na katerem piše I am. V vsak del naj nalepi izrezek določene barve, za katerega se mu zdi, da ga pooseblja. Iz revij izrežejo še pridevnik, ki opiše, kaj barva izrezka ponazarja.

Učenje angleščine za otroke pomaga spregovoriti

Učenje angleščine za otroke v Linguli je odlična priložnost, da otroke navdušimo z drugačnim učenjem in da postanejo samozavestni govorci angleščine.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.