Kako tekoče in spretno se boste znali izražati v tujem jeziku, je odvisno predvsem od vašega besednega zaklada. Poznavanje pravilnih oblik in slovničnih pravil je vsekakor pomembno, a če vam zmanjka besed, boste težko sestavili stavek v angleščini. Učenje angleščine je odlična priložnost za usvojitev novega besedišča.

Branje olajša učenje novih besed.

Kako se učiti novih besed?

Učenje besed na pamet in s prevajanjem ne bo obrodilo sadov, zato si preberite nekaj nasvetov za učinkovitejše in bolj zanimivo spoznavanje in usvajanje novih besed ter besednih zvez.

Berite, berite, berite

Največ besed boste spoznali z branjem različnih besedil: v knjigah, časopisih, revijah, na spletnih straneh … Besede so v besedilu povezane v smiselno celoto, zato laže razumete njihov pomen, zaradi konkretnega konteksta pa si jih hitreje zapomnite in vam dlje ostanejo v spominu. Prav tako boste nove besede laže uporabili v stavku, saj se boste naučili značilnih fraz, v katerih se pojavljajo. Pri branju bodite pozorni na nove fraze, in preden jih preverite v slovarju, skušajte razumeti pomen skozi kontekst. Če poleg branja poslušate tudi avdioknjige, boste usvojili še pravilno izgovorjavo in naglas novih besed in fraz.

Naredite si kartončke z novimi besedami

Na kartončke si na eno stran zapišite novo besedo, na drugo stran pa dober primer uporabe besede v stavku. Če ste bolj vizualen tip, si lahko kartončke obarvate, da bodo privlačnejši in si boste besede laže priklicali v spomin. Kartončke dobro premešajte in jih vlecite iz kupa ter ponavljajte nove besede, tako da z vsako tvorite stavek.

Spoznajte celo družino

angleščina za začetnikeUčenje angleščine dopolnite tako, da za vsako besedo poiščite izpeljanke in zloženke ter tako še obogatite svoje besedišče. Besedne družine si lahko zapišete v slovarček novih besed ali jih zapišete v obliki miselnega vzorca.

Uganite besedo

Med ponavljanjem si lahko vajo popestrite z iskanjem sopomenk in protipomenk ali skušate novo besedo opisati z drugimi besedami, ki jih poznate.

Vizualizirajte nove besede

Na začetni stopnji učenja tujega jezika se najprej spoznavamo s predmeti, ki nas običajno obkrožajo. Na listke napišite imena teh predmetov v tujem jeziku in polepite prostor okoli sebe. Če se boste vsakodnevno srečevali z besedami, bodo kmalu postale del vas.

Ko se sprehajate po mestu, z očmi poslikajte cesto, drevo, hišo, cerkev in podobno ter v mislih izgovorite besedo v jeziku, ki se ga učite. Novih besed se veliko laže naučimo s pomočjo slik, toliko bolje, če so te resnične.

Ustvarjajte zgodbice

Če imate bujno domišljijo, bodite ustvarjalni tudi v jeziku. Ko ste se naučili precej novega besedišča o neki temi, si besede zapišite na list in jih uporabite v svoji izvirni zgodbi.

Učenje angleščine: spregovorite suvereno

Učenje angleščine v Linguli omogoča, da boste prek pogovora osvežili svoje znanje in postali samozavesten govorec angleščine.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.