Preprosti triki za pravilno črkovanje

Z vse večjo priljubljenostjo družbenih omrežij je ponovno postalo pomembno pisanje, pri tem pa pravilno črkovanje besed, saj lahko včasih že zamenjava vrstnega reda črk v besedi ali uporaba napačnih povsem spremeni pomen napisanega. Za učinkovito komunikacijo je dobro osvojiti pravilno angleško črkovanje, a je to pogosto zelo zapleteno. Učenje angleščine je še posebej učinkovito, če se naučimo nekatere trike za izboljšanje črkovanja.

Osnovna pravila so odlična navodila

Najlažja rešitev je, da si preprosto zapomnimo nekaj pravopisnih pravil, ki določajo spremembe v zapisu. Ko se srečamo z besedo, ki je ne znamo pravilno črkovati, si lahko pogledamo, ali sledi kakšnemu pravilu, in to besedo vzamemo za zgled.

Na primer zakaj se y v »friendly« v besedi »friendliness« spremeni v i? Zato, ker pravilo določa, da se pri dodatku pripon (kot je -ness) besedam, ki se končajo na črko y, y spremeni v i, kar pa ne velja, če se sama pripona (kot je -ing) začne z i. Tako moramo zapisati »trying« z y, »tries« pa z i-jem. Dovolj je že, da kot primer poznamo eno besedo, saj bomo prek te znali pravilno zapisati tudi druge.

Z rimami, slikami ali v stavkih gre lažje

Nekatere informacije si je težje zapomniti, zato je pomembno, da jim dodamo pomen, saj jih tako lažje shranimo v spomin. Mnemotehnična sredstva informacije pretvorijo v slike, stavke, rime ali katerekoli druge oblike, ki si jih najlaže zapomnimo.

Primer, kako lahko izboljšamo svoje črkovanje angleških besed, je s pomočjo rim. Ena najbolj znanih je »i before e except after c or when sounding like a as in neighbor and weigh.« Ta rima nas nauči, kdaj moramo zapisati »ie« in kdaj »ei«. Takih rim se lahko naučimo, še bolje pa je, če si izmislimo kar svoje.

Pri besedah, ki nam gredo težko izpod peresa, lahko uporabimo tudi kratice. Vsaka od črk v besedi pomeni svojo besedo. Tako bi si črkovanje besede rhytm zapomnili prek stavka »Rhythm Helps Your Two Hips Move«. Bolj kot je naš stavek zabaven, lažje si ga zapomnimo.

Učenje angleščine na napakah

Svoje črkovanje lahko izboljšamo tudi tako, da preprosto preverimo seznam najpogosteje narobe napisanih besed. Med najpogosteje napačno zapisanimi besedami, pri katerih se zmotijo tudi naravni govorci, so across, beginning, believe, foreign, forty, težave pa lahko povzročajo tudi zelo vsakdanje besede, kot so friend, until ali weird.

Namig v koreninah za naprednejše učence

Pri učenju nam lahko pomagajo tudi etimološki slovarji, v katerih lahko najdemo izvor besede. Nekatere imajo namreč grške ali latinske korenine, poznavanje njihovega izvora pa nam lahko namigne, kakšen je pravilen zapis. To znanje nam lahko pride prav pri besedah, kot je bicycle. Prihaja iz grške besede cycl, ki pomeni circle, kar si je lahko zapomniti že zaradi oblike kolesa. Bi prihaja iz latinščine in pomeni dve, torej je kolo nekaj z dvema kolesoma. Kadar v besedah vidimo cycl, bomo tudi lažje razbrali pomen.

»Koščkanje«

Črkovanje nekaterih besed je lahko zahtevno zgolj zaradi njihove dolžine. Pravilen zapis lahko osvojimo s tehniko, imenovano chunking, kjer besedo razrežemo na več manjših enot. Tako si namesto ene dolge besede zapomnimo pravilen zapis več manjših besed in s tem postopek postane lažji. Besedo embarrassed, ki ima veliko ponavljanja soglasnikov, si torej lahko zapomnimo tako, da jo razbijemo na em, bar, ras in sed.

Zvok namesto črk

Nekatere besede se lahko namesto po njihovem »izgledu«, torej razporeditvi črk, naučimo pisati tudi po zvoku. Besedo lahko na glas preberemo tako, kot je zapisana, in ne tako, kot se dejansko izgovori. S tem poudarimo njen zapis in si ga zapomnimo. Včasih besede zvenijo tako, kot se napišejo, vendar nam bo ta trik prišel prav tudi pri tistih, ki se pišejo povsem drugače, kot zvenijo.

Učenje angleščine v jezikovni šoli Lingula omogoča, da boste prek inovativnih pristopov, ki bodo najbolje ustrezali vašemu učnemu slogu, postali samozavesten govorec in odličen pisec.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.