Primer so besede climb, plumber in thumb

Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, kako neko besedo izgovoriti. Izgovorjava nekaterih besed se je v zadnjih stoletjih spremenila, njihov zapis pa ne. Črke, ki se v besedi ne izgovorijo, imenujemo silent letters.

Preverite nekaj najbolj pogostih primerov črk v angleščini, ki jih ne izgovorimo. Črke so v abecednem vrstnem redu in so napisane v oklepajih.

b: clim(b), plum(b)er, thum(b)

e: ev(e)ry, int(e)resting, veg(e)table

g: si(g)n, forei(g)n, champa(g)ne

h: (h)onest, (h)our, (h)onour

k: (k)nife, (k)now, (k)nee

l: ca(l)m, wa(l)k, wou(l)d

n: autum(n), gover(n)ment, hym(n)

p: cu(p)board, (p)sychology, (p)neumonia

s: i(s)land, i(s)le

t: lis(t)en, of(t)en, Chris(t)mas

w: ans(w)er, (w)rite, (w)rong