Osamljeni angleški pridevniki

Čeprav ima angleščina skoraj neskončno število pridevnikov, imajo nekateri posebnost, da nimajo svoje pozitivne protipomenke. Z lonely negatives torej poimenujemo tiste pridevnike, za katere bi na prvi pogled pričakovali, da obstaja izraz z nasprotnim, pozitivnim pomenom, a se je ta izgubil z razvojem jezika ali pa sploh ni nikoli obstajal. Učenje angleščine je odlična priložnost, da se spoznate s posebnostmi angleškega jezika.

  • Dishevelled

Dishevelled je pridevnik, s katerim izrazimo, da je nekdo neurejen. Prihaja iz starejšega obdobja Middle English, ki je poznalo besedo dishevely, ki danes ni več v uporabi (use). Ta je najprej iz latinščine prišla v francoščino in je najprej označevala nepokrite lase oz. lase, ki so bili razpuščeni, razmršeni (messy) in neurejeni (untidy). Danes lahko rečemo, da smo dishevelled, saj pozitivna različica »shevelled« ne obstaja.

Primer: She returned at 1 a.m. in a dishevelled state.

  • Ineffable

Tudi ta beseda je pot v angleški besednjak našla prek francoščine. Ineffable je nekaj, česar ne moremo izraziti ali opisati (describe) z jezikom. Včasih je imela protipomenko v besedi effable, ki je označevala nekaj, kar se da izraziti z govorom (speech), a se ta ne pojavlja več.

Primer: Since personal experiences are private and ineffable, another being’s experience can be known only by analogy.

  • Disappointing

Disappoint je bila nekoč protipomenka besede appoint in je pomenila nekoga razrešiti, mu odvzeti funkcijo ali imetje (property). Takšen pomen je imela še leta 1489, že do leta 1513 pa je bil njen pomen razširjen (expanded) na današnjo definicijo razočaranja (disappointment).

Primer: It is disappointing when heroes let you down.

  • Impeccable

Danes govorimo o impeccable manners ali impeccable taste, saj beseda označuje nekaj, kar ustreza najvišjim standardom, njene latinske korenine pa govorijo o nasprotnem (contrary) pomenu. Peccare je namreč pomenilo grešiti, impeccable pa je pomenilo nekoga nezmožnega (incapable), podvrženega grehu (sin). Protipomenka peccable se danes uporablja le v zelo redkih primerih, ko želimo nekoga kritizirati za neresno obnašanje v resnih trenutkih, kot na primer v stavku iz časopisa The Times: »Its credentials are about as impeccable as you can find in the peccable atmosphere of Hollywood.«

Primer: The food may be good, the service may be impeccable but increasingly, the noise is intolerable.

  • Indolent

Ko se je beseda v 17. stoletju znašla v angleškem besednjaku, jo pomenila nekaj, kar ne povzroča bolečine (pain), zato so z njo zdravniki včasih opisovali tumorje ali razjede (ulcer). Do spremembe pomena je najbrž prišlo z napačno interpretacijo, saj so ljudje mislili, da to pomeni nekaj nedejavnega. Stoletje kasneje se je zato pridevnik prijel ljudi, ki so bili leni in nedelavni (idle). Nekaj stoletij je sicer obstajala tudi beseda dolent, ki pa je označevala lastnost potrtega ali žalujočega ter ni bila nikoli protipomenka besede indolent.

Primer: There was something indolent in the way he half leaned, half stood.

Učenje angleščine: več kot le učenje slovnice

Učenje angleščine v Linguli vam bo razkrilo še več zanimivosti o angleškem jeziku, ob tem pa boste postali samozavestnejši govorci in poznavalci angleške kulture.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na prevodi@lingula.si.