Poslušanje – najučinkovitejši način za učenje

Vaša angleščina je vedno boljša, govorite (sicer z napakami, ki pa sporazumevanja ne ovirajo) in berete brez večjih težav, osnove slovnice tudi poznate, le slušno razumevanje kot da ne gre nikamor. Pravzaprav vse slušne vaje na tečaju skoraj sovražite. Zakaj učitelji mučijo skupino z njimi? Brez skrbi, poslušanje je najtežja veščina za učence angleščine in velikokrat res frustrirajoča. Najpomembneje je, da poslušate čim več, ker boste samo tako razvili posluh za jezik in tako dopolnili svoje učenje angleščine.

Izposodite si gradivo za poslušanje angleščine.

Ko poslušate govorjeno angleščino:

  • se sprijaznite s tem, da vsega ne boste razumeli
  • se ne razburjajte, če ne razumete tudi dlje časa
  • slišanega ne prevajajte v slovenščino
  • poslušajte, da bi razumeli smisel povedanega, ne pa vsako podrobnost

Poslušanje se tako kot govorjenje in pisanje razvija po stopnjah. Ali najdete sebe v opisu slušnega razumevanja v Skupni evropski priporočilni lestvici – na stopnjah A1 do C2?

Stopnja A1

Pri počasnem in razločnem govoru razumem posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze, ki se nanašajo name, mojo družino in neposredno življenjsko okolje.

Stopnja A2

Razumem besedne zveze in pogosto besedišče, ki se nanaša na najbolj temeljne reči (npr. najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, geografija določenega območja, zaposlitev). Sposoben sem ujeti glavno misel kratkih, preprostih, jasno oblikovanih sporočil in obvestil.

Stopnja B1

Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku razumem glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujem na delu, v šoli, prostem času itd. Če je govor razmeroma počasen in razločen, razumem tudi glavne misli mnogih radijskih in televizijskih oddaj, ki se ukvarjajo z aktualnimi problemi ali temami, ki me osebno ali profesionalno zanimajo.

Stopnja B2

Razumem daljše govorjenje in predavanja in sem sposoben slediti celo bolj zapletenim pogovorom, pod pogojem, da je tema dovolj splošna. Razumem večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah. Razumem večino filmov v standardnem narečju.

Stopnja C1

Razumem daljše govorjenje, četudi ni natančno strukturirano in razmerja niso izražena jasno, temveč so samo nakazana. Brez posebnega napora razumem televizijske oddaje in filme.

Stopnja C2

Nimam težav pri razumevanju kakršnegakoli jezika, govorjenega v živo ali posredovanega prek medijev, četudi je tempo govorjenja hiter. Potrebujem pa nekaj časa, da se navadim dialekta.

Poslušanje posnetkov

V jezikovni šoli si običajno lahko izposodite zgoščenke za poslušanje. Izkoristite to možnost in poslušajte različna besedila – od poslovnih do splošnih. Izkoristite čas vožnje v avtu in se odločite, da boste zgoščenke redno poslušali vsaj mesec dni redno, vsak dan vsaj deset minut. Nad rezultatom boste prijetno presenečeni. In ne pozabite – ob poslušanju besedila tudi glasno ponavljajte.

Najsodobnejše učenje angleščine

Učenje angleščine v Linguli omogoča, da boste prek poslušanja in pogovora osvežili svoje znanje ter postali samozavesten govorec angleščine.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.