Angleščina: ena beseda, več pomenov

Angleški jezik ima okoli milijon besed, pomeni nekaterih pa so zaradi podobnega ali celo enakega zapisa in/ali izgovarjave lahko zavajajoči. Učenje angleščine je odlična priložnost za spoznavanje teh pomenskih razlik. Zbrali smo nekaj primerov.

Compliment ali complement?

Besede z enakim zapisom in drugačnim pomenom

Obstajajo besede, ki spremenijo pomen glede na besedno vrsto – kot samostalnik ima izraz drugačen pomen kot na primer v vlogi pridevnika. Nekaj primerov:

 1. Bark

 • The dog must be hungry! He keeps barking!
 • The bark of a palm tree is very rough.

V prvem primeru je beseda bark glagol, ki pomeni lajati, v drugem pa samostalnik, ki pomeni lubje drevesa.

 1. Current

 • The current of the Indian Ocean flows west.
 • The current trend in Education is learning online.

Beseda current kot samostalnik pomeni tok, kot pridevnik v drugem primeru pa pomeni trenutni.

 1. Break

 • Take an egg and break it into the bowl.
 • We’ve been working all morning, let’s take a coffee break.

V prvem primeru je beseda break glagol, ki pomeni uničiti, v drugem pa samostalnik in pomeni odmor.

 1. Discount

 • You shouldn’t discount the possibility of him coming back.
 • This theory has now been discounted.

Beseda v prvem primeru pomeni popust, v drugem pa podcenjevati (undermine) nekoga.

 1. Entrance

 • He was driven out of a side entrance with his hand covering his face.
 • Next Friday she will entrance the audience with her classical Indian singing.

V prvem primeru pomeni vhod, v drugem pa je glagol, ki pomeni očarati, začarati.

 1. Fine

 • Lina is fine and sends you her love and best wishes.
 • The Financial Services Authority will fine the bank a record £1m.

Beseda fine je lahko pridevnik, ki pomeni dobro, lahko pa je glagol, ki pomeni kaznovati z denarno globo.

Besede s podobnim zapisom in drugačnim pomenom

 1. Accept/except

 • Eventually Sam persuaded her to accept an offer of marriage.
 • I don’t take any drugs whatsoever, except aspirin for colds.

Accept je glagol, ki pomeni nekaj sprejeti, except pa je predlog ali veznik, s katerim nekaj izločimo.

 1. Compliment/complement

 • Firstly I compliment you on most of your excellent Spring issue of ‘Triangle’.
 • Nutmeg, parsley and cider all complement the flavour of these beans well.

Compliment pomeni, da nekoga pohvalimo oziroma o njem rečemo nekaj pozitivnega, complement pa je prav tako glagol, s katerim povemo, da ena stvar dobro poudarja drugo.

 1. Affect/effect

 • Nicotine adversely affects the functioning of the heart and arteries.
 • Parents worry about the effect of music on their adolescent’s behavior.

Affect je glagol, ki pomeni učinkovati, effect pa je samostalnik, ki je posledica dejanja ali spremembe.

Učenje angleščine vam pomaga spregovoriti

To je le nekaj angleških besed, ki jih zaradi podobnosti lahko napačno razumemo. Seveda je takšnih še veliko. Če ste se med branjem članka navdušili za učenje angleščine, vam bomo v jezikovni šoli Lingula pri tem z veseljem pomagali.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.