Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, kateri člen uporabiti. Tudi nedoločni člen nam marsikdaj povzroča težave. Boste vstavili a ali an?

I have always wanted to become __ engineer.

I have always wanted to become __ pilot.

Angleščina pozna dve obliki nedoločnega člena, a in an:

 • a uporabimo pred samostalniki, ki se začnejo s soglasnikom,
 • an pa pred tistimi, ki se začnejo s samoglasnikom (a, e, i, o, u) ali nemim h.

Kdaj uporabimo nedoločni člen?

1. Ko prvič govorimo o neki stvari.

 • I saw a tiger.
 • Would you like a piece of pie?
 • I would like an apple tart.

2. Ko poimenujemo člane določene skupine – po poklicu, religiji, narodnosti …

 • She is a dancer.
 • He wants to be an engineer.
 • James is an Englishman.
 • Tom is a Catholic.

3. S samostalniki v ednini za besedami such in what.

 • What a great day.
 • This is such a waste of time.

4. Z an ali a lahko nadomestimo števnik one, ko govorimo o številu ali meri nečesa.

 • I would like a pear and three apples.
 • I need a kilogram of meat.

Preverite svoje znanje angleščine in naredite kratko vajo.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, slovnico vas učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.