A ali an? Raba nedoločnega člena

Angleščina – vaje je spletna stran z najpogostejšimi napakami, s pomočjo katere boste izboljšali svoje znanje angleščine. Tudi nedoločni člen nam marsikdaj povzroča težave. Boste vstavili a ali an?

Katera oblika je pravilna?

 • I have always wanted to become the/an engineer.
 • I have always wanted to become the/a pilot.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I have always wanted to become an engineer.
 • I have always wanted to become a pilot.
Angleščina pozna dve obliki nedoločnega člena, a in an:

 • a uporabimo pred samostalniki, ki se začnejo s soglasnikom,
 • an pa pred tistimi, ki se začnejo s samoglasnikom (a, e, i, o, u) ali nemim h.

Kdaj uporabimo nedoločni člen?

1. Ko prvič govorimo o neki stvari.

 • I saw a tiger.
 • Would you like a piece of pie?
 • I would like an apple tart.

2. Ko poimenujemo člane določene skupine – po poklicu, religiji, narodnosti …

 • She is a dancer.
 • He wants to be an engineer.
 • James is an Englishman.
 • Tom is a Catholic.

3. S samostalniki v ednini za besedami such in what.

 • What a great day.
 • This is such a waste of time.

4. Z an ali a lahko nadomestimo števnik one, ko govorimo o številu ali meri nečesa.

 • I would like a pear and three apples.
 • I need a kilogram of meat.

Preverite svoje znanje angleščine in naredite kratko vajo.

Angleščina – vaje za samozavestnejše izražanje

Angleščina – vaje nam pomagajo do suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.