winning

Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Kako je prav – any one ali anyone?

_________ can win the lottery.

_________ of you can win the lottery.

Kliknite za pravilen odgovor.
  • Anyone can win the lottery.
Ko besedo anyone pišemo skupaj, ta pomeni kdorkoli.
  • Any one of you can win the lottery.
Ko besedo any one pišemo narazen, pomeni kdorkoli izmed določene omenjene množice.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Rešite še vajo z anyone in any one.