Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo o tem, kaj je prav. Boste uporabili at ali in?

  • What time did you arrive ___ the restaurant?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • What time did you arrive at the restaurant?

Glagolu arrive vedno sledi predlog at, kadar gre za neko lokacijo, ki ni mesto ali država.

  • arrive at the bus stop/the museum/school
  • What time did you arrive ___ London?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • What time did you arrive in London?

Če glagolu arrive sledi kraj, mesto, država, za njim stoji predlog in.

  • arrive in Paris/France

Naredite vajo v Virtualni Linguli.