Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste uporabili at ali in?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • What time did you arrive in the restaurant?
  • What time did you arrive at the restaurant?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • What time did you arrive at the restaurant?

Glagolu arrive vedno sledi predlog at, kadar gre za neko lokacijo, ki ni mesto ali država.

  • arrive at the bus stop/the museum/school

Primer 2:

  • What time did you arrive in London?
  • What time did you arrive at London?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • What time did you arrive in London?

Če glagolu arrive sledi kraj, mesto, država, za njim stoji predlog in.

  • arrive in Paris/France

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.