Bacteria ali bacterias? Tvorjenje množine

Angleščina – vaje je spletna stran, kjer lahko najdete najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Dobro je, da jih poznamo, saj jih tako najlažje odpravimo. Težave nam lahko povzročajo samostalniki, ki so v angleščini tujega izvora.

Angleščina in množina

V angleščini ponavadi množino samostalnikov tvorimo tako, da samostalniku v ednini dodamo končnico -s ali -es in odstranimo nedoločni člen a/an. To pravilo pa ne velja vedno.

V osnovni šoli se učimo s primeri iz živalskega kraljestva, kot so goske (a goose – geese), miši (a mouse – mice), uši (a louse – lice) in podobno.

Množina besed latinskega in grškega izvora

Kako pa je z organizmi, ki jih s prostim očesom ne moremo videti, natančneje bakterijami? Kako te mikroorganizme imenujemo v angleščini?

  • Millions of bacterias live on our skin.
  • Millions of bacteria live on our skin.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Millions of bacteria live on our skin.
Torej, naj nas slovenska ustreznica še tako bega – pravilna množinska oblika samostalnika bacterium je bacteria. Izraz spada v skupino samostalnikov latinskega ali grškega izvora, ki tvorijo množino tako, da jim dodamo latinsko ali grško pripono. Nekateri drugi primeri so:

  • fungus – fungi,
  • phenomenon – phenomena,
  • cactus – cacti,
  • alga – algae.

Angleščina – vaje: odpravite najpogostejše napake

Utrdite svoje znanje angleščine in naredite kratko vajo.

Angleščina – vaje nam pomagajo do suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.