Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Je prav before ali in front of?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • She was sitting in front of me.
  • She was sitting before me.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

  • She was sitting in front of me.

In front of je prislov, ki označuje krajevno okoliščino.

There was a long queue of people in front of me.

Primer 2:

  • She came home in front of me.
  • She came home before me.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

  • She came home before me.

Before je prislov, ki opisuje časovno okoliščino.

I came before the end of the party.

Včasih pa lahko prislov before uporabimo tudi za opis krajevne okoliščine, kadar gre za srečanje s pomembno osebo.

  • He was brought before the judge.
  • Due to his bad behaviour he had to appear before the headmaster.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.