Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Je prav before ali in front of?

  • She was sitting _____ me.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

  • She was sitting in front of me.

In front of je prislov, ki označuje krajevno okoliščino.

There was a long queue of people in front of me.

  • She came home _____ me.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

  • She came home before me.

Before je prislov, ki opisuje časovno okoliščino.

I came before the end of the party.

Včasih pa lahko prislov before uporabimo tudi za opis krajevne okoliščine, kadar gre za srečanje s pomembno osebo.

  • He was brought before the judge.
  • Due to his bad behaviour he had to appear before the headmaster.

Učenje angleščine v Linguli je odlična priložnost, da skozi pogovor zvadite še več struktur in drobnih “hakeljcev”.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.